آموزشی درمانی تحقیقاتی

بیمارستان امام رضا (ع) استان کرمانشاه

خدمات درمانی شبانه روزی

24 ساعته آماده پاسخگویی به مردم هستیم

دستگاه های پیشرفته

آزمایشگاه هایی با آخرین تکنولوژی روز

خدمات درمانی شبانه روزی

24 ساعته آماده پاسخگویی به مردم هستیم

 • راهنمای مراجعین

  اطلاع رساني به بيمار از جمله شاخص ترين تعهدات مرکز در برابر بيمار مي باشد. به منظور پاسخگویی موثر و کافی به ابهامات و سوالات ، حمایت از برنامه های ارتقاء سطح سلامت جامعه از طریق آموزش عمومی، اطلاع رسانی ...

 • لیست پزشکان و متخصصان

  لیست پزشکان و متخصصان بیمارستان امام رضا (ع) استان کرمانشاه به همراه ساعات حضور در بیمارستان بخش و . .

 • آموزش به بیمار

  در این قسمت پورتالی برای بیماران و همراهان آنها در نظر گرفته ایم که بتوانند با مراجعه به آن پمفلت ها ، مطالب آموزشی و مراقبت های مورد نیاز برای بعد از عمل را دریافت نموده و استفاده کنند . . .

 • گروه اورژانس

  این دپارتمان از واحدهای اورژانس سرپائی (Fast tract)، تریاژ، سونوگرافی، رادیولوژی،آزمایشگاه، اورژانس حاد، اورژانس بستری، ICU داخلی، اتاق عمل اورژانس، اورژانس کودکان، اورژانس مامایی، ایزوله اعصاب، ایزوله عفونی و . . .

درباره بیمارستان امام رضا (ع)
ریاست
. جناب آقای دکتر علی سروش -
متخصص طب ورزش
داخلی 2222 - مستقیم 34276346
روز های حضور در بیمارستان شنیه تا پنجشنه

ادامه

معاونت آموزشی
سرکار خانم دکتر نسرین جلیلیان
متخصص زنان و زایمان
تلفن واحد 34283391

ادامه

معاونت پژوهشی
معاون پژوهشی دکتر علیرضا خاتونی
دکتری تخصص آموزش پرستاری
08334276299

ادامه

معاونت درمان
جناب آقای دکتر جواد عظیمی وقار
فلوشیپ اکوکاردیوگرافی
تلفن واحد 38350034

ادامه

معاونت توسعه و برنامه ریزی
جناب آقای دکتر
متخصص
تلفن واحد

ادامه

مدیریت دفتر پرستاری
جناب آقای محمود فخری
کارشناس ارشد پرستاری
تلفن واحد 34282669

ادامه

بهبود کیفیت
سرکار خانم نسترن مرادی
کارشناس ارشد پرستاری
تلفن واحد

ادامه

EDU
جناب آقای رضا پور میرزا کلهری
کارشناس ارشد پرستاری
تلفن واحد 083 - 34283391

ادامه

All Rights Resered for بیمارستان امام رضا (ع) استان کرمانشاه