اساس کار ما بر رضايت مندي بيمار بنا شده است

بیمارستان امام رضا (ع) استان کرمانشاه

هفته سلامت گرامي باد

خدمات نوين آموزشي

پيشرو در آموزش پزشکي

بيمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه

پيشرو در خدمات پزشکي

لوح دوستدار کودک

بیمارستان امام رضا (ع) استان کرمانشاه

جامعه اي سالم خواست ما است

در راستان تحقق آن گام بر مي داريم

تفاوت در ارائه خدمات بيمارستاني

آزمایشگاه هایی با آخرین تکنولوژی روز

تمام ساعت شبانه روز پاسخگوي نياز شما هستيم

خدمات شبانه روزي

 • راهنمای مراجعین

  اطلاع رساني به بيمار از جمله شاخص ترين تعهدات مرکز در برابر بيمار مي باشد. به منظور پاسخگویی موثر و کافی به ابهامات و سوالات ، حمایت از برنامه های ارتقاء سطح سلامت جامعه از طریق آموزش عمومی، اطلاع رسانی ...

 • اخبار سایت

  مشاهده جدیترین اخبار ها و اطلاعیه های سایت بیمارستان

 • آموزش به بیمار و آموزش همگانی

  آموزش همگانی قسمت مهمی از آموزش بیمارستانی می باشد که به آموزش بیماران و همراهان آنها و کارکنان می پردازد ، در این قسمت جزوات ، پمفلت ها ، مطالب آموزشی و محتوای آموزشی مناسب با هر گروه قرار داده شده است...

 • لیست پزشکان و متخصصان

  لیست پزشکان و متخصصان بیمارستان امام رضا (ع) استان کرمانشاه به همراه ساعات حضور در بیمارستان بخش و . .

درباره بیمارستان
ریاست
دکتر علی سروش
متخصص طب ورزش و اصلاح سبک زندگی
داخلی 2222 - مستقیم 34276346
روز های حضور در بیمارستان شنیه تا پنجشنه

ادامه

معاونت آموزشی
دکتر نسرین جلیلیان
متخصص زنان و زایمان - فلوشیپ نازایی
تلفن واحد 34283391

ادامه

معاونت پژوهشی
دکتر علیرضا خاتونی
دکتری تخصص آموزش پرستاری
08334276299

ادامه

معاونت درمان
دکتر جواد عظیمی وقار
فلوشیپ اکوکاردیوگرافی
تلفن واحد 38350034

ادامه

معاونت توسعه و برنامه ریزی
محمود فخری
کارشناس ارشد پرستاری
تلفن واحد 34282669

ادامه

مدیریت دفتر پرستاری
کامران وفایی
کارشناس ارشد پرستاری
تلفن واحد 34282669

ادامه

بهبود کیفیت
نسترن مرادی
کارشناس ارشد پرستاری
تلفن واحد

ادامه

EDU
رضا پور میرزا کلهری
کارشناس ارشد پرستاری
تلفن واحد 083 - 34283391

ادامه

All Rights Resered for بیمارستان امام رضا (ع) استان کرمانشاه