مجتمع بیمارستانی امام رضا (ع) کرمانشاه
مجتمع بیمارستانی امام رضا (ع) کرمانشاه
كوردی / العربية / English
برنامه آموزش مجازی واحد توسعه تحقیقات بالینی

live surgery

در راستای ارتقا کیفیت آموزش و استفاده از فناوری نوین آموزشی (آموزش مجازی و مشاوره از راه دور) مدیر گروه محترم جراحی جناب آقای دکتر آزادمهر با همکاری معاون محترم آموزشی مجتمع و اساتید محترم گروه اقدام به برگزاری برنامه live surgery نمودند.