مجتمع بیمارستانی امام رضا (ع) کرمانشاه
مجتمع بیمارستانی امام رضا (ع) کرمانشاه
كوردی / العربية / English
برنامه های آموزشی

برنامه آموزشی مشترک گروههای آموزشی

درتاریخ 98/11/17 برنامه آموزشی مشترک بین گروهای آموزشی نوروسرجری، رادیولوژی و طب فیزیک با سخنرانی اساتید آقای دکترسید رضا باقری، آقای دکتر حمید رضا سعیدی بروجنی،آقای دکتر رضا فتاحیان، آقای دکتر علی سروش، آقای دکتر فرهاد نعلینی و آقای دکتر محمدرضا اکرمی تحت عنوان آسیب های ستون فقرات و نخاع بدنبال تروما در سالن آمفی تئاتر بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه برگزار گردید.