معاونت امور بین الملل

واحد گردشگري سلامت بیمارستان امام رضا (ع) استان کرمانشاه
.

 

 

 
درباره واحد گردشگری سلامت  مجتمع بیمارستانی  امام رضا (ع) استان کرمانشاه
 

·       واحد گردشگری سلامت   (IPD) International Patient Department

 

نقشه و موقعیت قرارگیری:

این واحد در سطح سوم ورودی راه پله و آسانسور سمت چپ روبروی واحد تجهیزات پزشکی قرار دارد
 

طیف بیماران بستری و مراجعه کننده:

پذیرش تمامی بیماران اتباع خارجی از کشورهای همجوار با مشکلات جراحی، زنان، ارتوپدی، نروسرجری، داخلی و...

تبصره: پیوند عضو به بیماران بین الملل ممنوع بوده ولی پیوند قرنیه و مغز و استخوان بلامانع است.

تجهیزات اختصاصی:

1. اختصاص تجهیزاتی مانند افتالموسکوپ، ترازو، اتوسکوپ، نگاتوسکوپ و ..... در اتاق معاینه پزشک جهت ویزیت اولیه بیماران

2. اختصاص یک اتاق در هر  بخش  از بیمارستان بر اساس استانداردهای موجود در آئین نامه وزارت بهداشت

3. تجهیز واحد مستقل IPD بر حسب استانداردهای موجود در آئین نامه وزارت بهداشت

محدوده عملکرد:

پذیرش بیماران اتباع خارجی از کشورهای همجوار به ویژه عراق و .... که به دو صورت زیر انجام می گیرد:

الف) پذیرش سرپایی: خدمات مربوط بهCheck up ، تشخیص بیماری، انجام امور پاراکلینیکی و درمانی به بیماران بین الملل، کمتر از 24 ساعت

ب) بستری: کلیه خدماتی که با بستری بیمار در مدتی بیش از 24 ساعت ارائه می گردد.


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


All Rights Resered for بیمارستان امام رضا (ع) استان کرمانشاه