معاونت امور بین الملل

واحد گردشگري سلامت بیمارستان امام رضا (ع) استان کرمانشاه
.

 

 

 
 
 
 
  مجتمع بیمارستانی  امام رضا (ع) استان کرمانشاه
 

·       واحد گردشگری سلامت   (IPD) International Patient Department

 

 
آدرس
کرمانشاه - بلوار پرستار- بیمارستان امام رضا (ع) استان کرمانشاه - سطح3 - واحد گردشگری سلامت

شماره تماس مستقیم واحدIPD (  گردشگري سلامت ) : 34280597-83-98+

شماره تماس بیمارستان :  30 - 34276301-83-98+

 داخلی : 2864

 

 

ارسال فرم درخواست  (تماس با ما و ارسال مستندات)

 

 

 


All Rights Resered for بیمارستان امام رضا (ع) استان کرمانشاه