معاونت امور بین الملل

واحد گردشگري سلامت بیمارستان امام رضا (ع) استان کرمانشاه
.

 

خدمات ارائه شده در مرکز:

این مرکز شامل بخش های بستری تخصصی از جمله بخش های داخلی، جراحی، انکولوژی، ویژه، عفونی، پیوند مغز استخوان، پیوند کلیه، اطفال ، زنان، بخشهای پاراکلینیکی شامل اتاق عمل، اورژانس، دیالیز، آزمایشگاه، رادیوتراپی، پزشکی هسته ای، آنژیوگرافی، کلینیک تخصصی و فوق تخصصی، رادیولوژی مجهز به Gama Camera  و سی تی اسکن 6 اسلایس، سنگ شکن، MRI، برونکوسکوپی، آندوسکوپی، کولونوسکوپی، لیزرتراپی، کولپوسکوپی، ERCP می باشد. همچنین این مرکز به عنوان مرکز اصلی پذیرش بیماران تخصصی و فوق تخصصی و قطب هفتم طرح سطح بندی نظام خدمات تشخیصی درمانی در منطقه غرب کشور، شناخته شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


All Rights Resered for بیمارستان امام رضا (ع) استان کرمانشاه